Hvis dit barn lider af CP eller et andet fysisk handikap, kan det let blive en for stor udfordring at deltage i almindelige idrætsaktiviteter. Det kan være at det fysisk er for udfordrende, og/eller at der er for mange deltagere på holdet.

Hvis ovenstående problematik er velkendt, er dette hold måske noget for jeres familie.

Til familieakroyoga laver vi yoga, akrobatik og lege med udgangspunkt i dit barns funktionsniveau. Vores hold er på maks 10 familier, så vi har tid til at hjælpe og instruere alle.

Som voksen lærer du, hvordan du kan støtte dit barn i at udvikle sig motorisk. Samtidig får I lege og aktiviteter, I kan lave sammen i hjemmet. Omvendt vil barnet opleve nye måder at udfolde sig fysisk.

Det er altsammen med til at skabe nærvær, tillid og stærke bånd imellem barn og voksen.

Vi afrunder altid undervisningen med massage.

Sted:

Den Classenske Legatskole

Vester Voldgade 98

1552 København

Dag: Onsdag

Tid: kl.16.15-17.15

Datoer: 3.marts – 24.marts 2021

Pris: 300 kr (1 voksen og 1 barn)