Børn og unge

Akroyoga har en meget positiv virkning og en fantastisk evne til at skabe tillid og fællesskaber. Elementerne fra yogaen giver indre ro og balance i sindet. Akrobatiken udvikler samarbejde og kan bidrage til at øge tilliden, tillid til sig selv og tillid til andre. Grundlæggende i massage er empati og forståelse, det  øger deltagerne evne og forståelse for at vise omsorg for andre. Det har en anti mobning effekt.

Til sammen gør dette at Akroyoga har en fantastisk teambuilding effekt og en enorm evne til at skabe et positiv fællesskab. Samtidig kan det øge den enkeltes selvværd.

Projektets ambitioner at bruge Akroyoga som pædagogisk redskab – som det fælles tredje – til at støtte sårbare børn og unge, der har svært ved at fungere i normale uddannelse institutioner. Akroyoga kan være en vej til at nå nogle unge, som ikke har fundet ro i det normale system.

 

Akroyoga har en evne til at skabe øget tillid og fællesskabsfølelse. Tillid og fællesskab er grobund for inklusion. Ved at bruge AkroYoga som redskab – det fælles tredje – i arbejdet med børn og unge, kan vi skabe øget social inklusion.