I uge 31 afholder vi Feriecamp på Hans Tavsens Park Legeplads på Indre Nørrebro.

Vi glæder os til at kunne præsentere et varieret program for børn i alderen 3-17 år.

Programmet er under udarbejdelse og vil blive præsenteret på hjemmesiden og facebook efterhånden, som vi indgår aftaler med andre foreninger.      

Vi hører gerne fra jer…

Hvis I som familie gerne vil være med til at gøre feriecamp ekstra fantastisk ved at hjælpe med små praktiske opgaver.

Skriv en mail til bu@akroyoga.dk