31132547 bu@akroyoga.dk

Akroyoga som pædagogisk redskab i arbejdet med Børn & Unge

Et udviklingsprojekt støttet af BUPL’s udviklingspulje

I et udviklingsprojekt på Fritidscenter Ydre Nørrebro har Tatjana t’Felt undersøgt, hvordan akroyoga som metode kan bruges til at skabe nærvær, styrke fællesskaber og udvikle sprog hos børn og unge. Der er i projektet fokus på at skabe ny viden om, hvordan pædagoger og andre professionelle kan bruge akroyoga i det pædagogiske arbejde med børn og unge.

Projektet viser, at akroyoga bidrager til at skabe nye venskaber mellem børn på tværs af skoler og aldre, kan skabe sammenhold mellem børnene, samt styrke børns tillid til sig selv og hinanden. Disse nye venskaber kan bidrage til et sammenhold i fritidsklubben.

Der er udarbejdet en rapport, som beskriver erfaringer fra en fritidsklub, der har haft akroyoga som en fast aktivitet.

Børn & Unge  

Fritidsklubber  

Kreativitet 

Sprog 

Rekorder 

Om Tatjana T’Felt 

Tatjana t’Felt er Cand. Scient. Adm. Fra Roskilde Universitet og har i mange år undervist børn og unge i bevægelse. Hun har i flere år arbejdet med udsatte børn og unge og har en særlig interesse i hvordan man via kroppen hurtigt kan etablere tillidsfulde relationer. Siden 2014 har hun undervist i akroyoga.

Tatjana var ansat i FCYN. Tatjana stod for undervisning af akroyoga og for
udviklingsprojektet om akroyoga i FCYN. Tatjana underviser på uddannelsen af familie akroyoga lærere, både i Danmark og i udlandet.