31132547 bu@akroyoga.dk

Bestyrelsesmøder

 

Akroyoga ABU bestyrelses møde 17.august 2021
Deltagere: Tatjana, Marianne, Kirstine, Nunu, Sasha.
Ordstyrer: Marianne
Referent: Sasha

Semester status på aktiviteter
Tilbageblik på hvilke hold vi har haft, projekter og status i foreningen i 2021.
Kirstine remser op.
Feriecamp var en succes, og det kan vi sagtens gøre igen. Der kommer en efterbearbejdning af
projektet.
Vi har fået vores foreningstelefon i brug.

Semester status på økonomi
Det hænger sammen, og går godt.
Tatjana spørger om kopi af regnskabet/budget til ferie Camp, og det siger Marianne ja til –
Evalueringen og regnskabet.
Ændringsforslag til vedtægter: Nedsættelse af arbejdsgruppe.

Vi skal alle gå igennem vedtægterne, og se om vi har ændringer. Nærlæse dem i deltaljer, og tage
det op på næste generelforsamling.
Vi har endnu ikke konkrete ændringsforslag, men det skal arbejdsgruppen sammen finde ud af.
Årsagen til dette er så det passer ind i vores fremtidige visioner og samarbejde med andre
foreninger og samarbejdspartnere.
Nunu, Kirstine, Marianne og Sasha vil gerne være med og danner hermed arbejdsgruppen.

Valg af dato for udskudt generalforsamling
Forslag: 2. oktober fra kl. 13 – 15 online. Datoen godkendes
Vi snakker om også at mødes ”i virkeligheden” I efteråret i forbindelse med masterclasses eller jule
tam tam. Datoer findes senere.
Eventuelt
Mål: optimeret medlemstal. Bl.a. fordel når vi søger midler.
På næste møde hvis vi kan sætte mål på hvor mange medlemmer.
Støttemedlemmer: Evt lave noget op til jul, så man får en gevinst ved det.

Evt en type medlemskab : professionel medlemskab.Vi kan drøfte nærmere på næste
bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde:
Vi snakker om også at finde dato til at være social og ryste os bedre sammen. – Det bliver en søndag
i Tumlesalen på nørrebro park skole hvor vi har salen fra kl. 12-15 (fra september). Sasha sender en
mail ud med dato og info til alle. Kirstine sender en dato ud for bestyrelsesmødet